سلام

کسی میدونه چطوری راند های مد ساباتاژ رو در Mw3 افزایش داد تو تنظیماتش هم نیست فقط یک راند هستش و سریع تموم میشه