هرکی کمک کنه بسیار ممنون میشم.چگونه black ops 3 را روی دو کامپیوتر کنار هم با دوستم بازی کنم؟
دوتا سیستم به صورت شبکه لن به هم وصل هستن.
اصلا شدنی هست این کار؟