سلام تو محیط ویندوز به خوبی کار میکنه میرم تو بازی از کار می افته لطفا راهنمایی کنید؟؟؟