عالیییییی بود داش اسی!!:1:
فقط به خاطر اون کیل استریک خت میتونی از کانفیگ دسته x360 هم یه کمکی بگیری.
توی دسته x360 کیل استریک هارو با دکمه های جهت بالا و پایین و چپ و راست تنظیم کن. برای شلیک کردن...