آقا برای حل مشکل کانکت شدن به سرورها که جدیدا پیش اومده باید چیکار کرد ؟
مشکلی با فایروال نداره و مودم هم رو بریج تنظیمه