دوست عزیز این پستتون چه ربطی به تایپیک داشت .
پستتون اسپم محسوب میشه .
لطفا دیگه تکرار نکنین .