من تو town تا لول 28 رفتم در این متن چیزایی رو که اگر در طول بازی رعایت کنید می توانیز تا لول های بالا بروید را می گویم
اول از هر چیز شما یک تفنگ اولیه داشته باشید که به نظر من بهترین گزینه m14 است...