اینجا من هیچ عکسی نمیبینم...همه ی توضیحاتم که دادید رو تصاویربوده...