اقا یه سوال
چه جوری مولتی پلیر*شو بدون اینکه ثبت نام کنم بازی کنم و لانچ بشه؟؟