سلام
من هم تا حد ممکن همکاری میکنم.
فقط قبل از هرچیز دوستان برام متنی انگلیسی بفرستند من ترجمه میکنم میفرستم اگر صلاح دیدند در خدمتم.(جمله دوم امضای امیرو نمیفهمم. دی:)
تشکیل این تیم لازم بود در...