صرف زمان تیم مترجم برای ایجاد محتوای داخل انجمن ,هدر دادن زمان است.
انجمن ها سئو مناسبی ندارند.شما باید یک ایندکس یا یک پرتال خبری ایجاد کنید.نمونه wordpress با بهترین سئو و همچنین کارشناسی سئو همین...