سلام ببخشید چرا فایل هایlocalized_English_iw06 تا localized_English_iw14میرن تو mediafire??از اونجا که پولیه نمیتونم دانلوود کنم:20:

اگه کسی فایل های localized_English_iw06 تا...