میتونستی تو تایپک پرسشکده این سوالو بپرسی
باید بری تو قسمت sold play اونجا میتونی تکی بازی کنی