سلام مهمان گرامي؛

مهمان گرامي، براي مشاهده تالار با امکانات کامل ميبايست از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد
شکلک ها - انجمن هواداران Call Of Duty

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • yahoo
 • :25:
  25
  25
 • :58:
  58
  58
 • :110:
  110
  110
 • :12:
  12
  12
 • :46:
  46
  46
 • :79:
  79
  79
 • :35:
  35
  35
 • :68:
  68
  68
 • :23:
  23
  23
 • :57:
  57
  57
 • :109:
  109
  109
 • :11:
  11
  11
 • :45:
  45
  45
 • :78:
  78
  78
 • :34:
  34
  34
 • :67:
  67
  67
 • :22:
  22
  22
 • :55:
  55
  55
 • :108:
  108
  108
 • :10:
  10
  10
 • :44:
  44
  44
 • :77:
  77
  77
 • :|||
  :|||
  :|||
 • :33:
  33
  33
 • :66:
  66
  66
 • :21:
  21
  21
 • :54:
  54
  54
 • :107:
  107
  107
 • :10 (1):
  10 (1)
  10 (1)
 • :43:
  43
  43
 • :76:
  76
  76
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :32:
  32
  32
 • :65:
  65
  65
 • :20:
  20
  20
 • :53:
  53
  53
 • :106:
  106
  106
 • :9:
  9
  9
 • :42:
  42
  42
 • :75:
  75
  75
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :31:
  31
  31
 • :64:
  64
  64
 • :19:
  19
  19
 • :52:
  52
  52
 • :105:
  105
  105
 • :8:
  8
  8
 • :41:
  41
  41
 • :74:
  74
  74
 • :115:
  115
  115
 • :30:
  30
  30
 • :63:
  63
  63
 • :18:
  18
  18
 • :51:
  51
  51
 • :104:
  104
  104
 • :5:
  5
  5
 • :40:
  40
  40
 • :73:
  73
  73
 • :114:
  114
  114
 • :29:
  29
  29
 • :62:
  62
  62
 • :17:
  17
  17
 • :50:
  50
  50
 • :103:
  103
  103
 • :4:
  4
  4
 • :39:
  39
  39
 • :72:
  72
  72
 • :28:
  28
  28
 • :61:
  61
  61
 • :113:
  113
  113
 • :16:
  16
  16
 • :49:
  49
  49
 • :102:
  102
  102
 • :3:
  3
  3
 • :38:
  38
  38
 • :71:
  71
  71
 • :27:
  27
  27
 • :60:
  60
  60
 • :112:
  112
  112
 • :14:
  14
  14
 • :48:
  48
  48
 • :101:
  101
  101
 • :2:
  2
  2
 • :37:
  37
  37
 • :70:
  70
  70
 • :26:
  26
  26
 • :59:
  59
  59
 • :111:
  111
  111
 • :13:
  13
  13
 • :47:
  47
  47
 • :100:
  100
  100
 • :1:
  1
  1
 • :36:
  36
  36
 • :69:
  69
  69
 • troll
 • :pokerface:
  Pokerface
  Pokerface
 • :fuuyea:
  Fuuyea
  Fuuyea
 • :baw:
  Baw
  Baw
 • :vaghan:
  Vaghan
  Vaghan
 • :pftch:
  Pftch
  Pftch
 • :fuuthatshi:
  Fuuthatshi
  Fuuthatshi
 • :baaaaaaaw:
  Baaaaaaaw
  Baaaaaaaw
 • :trollbaby:
  Trollbaby
  Trollbaby
 • :omran:
  Omran
  Omran
 • :foreveralone:
  Foreveralone
  Foreveralone
 • :troll:
  Troll
  Troll
 • :okay:
  Okay
  Okay
 • :Facepalm:
  Facepalm
  Facepalm
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :Milk:
  Milk
  Milk
 • :f7u12f:
  F7u12f
  F7u12f
 • :Thoughtful:
  Thoughtful
  Thoughtful
 • :megusta:
  Megusta
  Megusta
 • :f7u12:
  F7u12
  F7u12
 • :SweetJesus:
  SweetJesus
  SweetJesus
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :ExcitedTroll:
  ExcitedTroll
  ExcitedTroll
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :letsdothis:
  Letsdothis
  Letsdothis
 • :derpina:
  Derpina
  Derpina
 • :SpiderpMan:
  SpiderpMan
  SpiderpMan
 • :homm:
  Homm
  Homm
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :shaking:
  Shaking
  Shaking
 • :hom:
  Hom
  Hom
 • :ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
  ConflictingEmotions
 • :sadtrollface:
  Sadtrollface
  Sadtrollface
 • :ghdgir:
  Ghdgir
  Ghdgir
 • :cerealguyspitting:
  Cerealguyspitting
  Cerealguyspitting
 • :why:
  Why
  Why
 • جدید
 • :flat:
  Flat
  Flat
 • :(165):
  (165)
  (165)
 • :Vishenka_17:
  Vishenka 17
  Vishenka 17
 • :(355):
  (355)
  (355)
 • :(780):
  (780)
  (780)
 • :157fs837411:
  157fs837411
  157fs837411
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :(314):
  (314)
  (314)
 • :(452):
  (452)
  (452)
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :confused0078:
  Confused0078
  Confused0078
 • :Just_Cuz_13:
  Just Cuz 13
  Just Cuz 13
 • :(273):
  (273)
  (273)
 • :zereshk:
  zereshk
  zereshk
 • :(393):
  (393)
  (393)
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :2004:
  2004
  2004
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :(159):
  (159)
  (159)
 • :Vishenka_11:
  Vishenka 11
  Vishenka 11
 • :(351):
  (351)
  (351)
 • :(510):
  (510)
  (510)
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :(311):
  (311)
  (311)
 • :(441):
  (441)
  (441)
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :Just_Cuz_06:
  Just Cuz 06
  Just Cuz 06
 • :(267):
  (267)
  (267)
 • :codbfanger:
  codbf
  codbf
 • :(390):
  (390)
  (390)
 • :4fvfcja:
  4fvfcja
  4fvfcja
 • :999:
  999
  999
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :(152):
  (152)
  (152)
 • :vahidrk:
  Vahidrk
  Vahidrk
 • :(350):
  (350)
  (350)
 • :(502):
  (502)
  (502)
 • :129fs4466784:
  129fs4466784
  129fs4466784
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :(306):
  (306)
  (306)
 • :(438):
  (438)
  (438)
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :computer3:
  Computer3
  Computer3
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :(265):
  (265)
  (265)
 • :cfflag2:
  cfflag2
  cfflag2
 • :(383):
  (383)
  (383)
 • :4chsmu1:
  4chsmu1
  4chsmu1
 • :0453:
  0453
  0453
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :':
  '
  '
 • :ugly004:
  Ugly004
  Ugly004
 • :(349):
  (349)
  (349)
 • :(500):
  (500)
  (500)
 • :129fs916747:
  129fs916747
  129fs916747
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :(304):
  (304)
  (304)
 • :(417):
  (417)
  (417)
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :hippo:
  Hippo
  Hippo
 • :(261):
  (261)
  (261)
 • :MRSIKH:
  mrsikh
  mrsikh
 • :(379):
  (379)
  (379)
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :306:
  306
  306
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :(347):
  (347)
  (347)
 • :(469):
  (469)
  (469)
 • :128fs395770:
  128fs395770
  128fs395770
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :(303):
  (303)
  (303)
 • :(416):
  (416)
  (416)
 • :24:
  24
  24
 • :chase:
  Chase
  Chase
 • :hessam4:
  Hessam4
  Hessam4
 • :(251):
  (251)
  (251)
 • :XXX
  :XXX
  :XXX
 • :(374):
  (374)
  (374)
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :301:
  301
  301
 • :tnp:
  Tnp
  Tnp
 • :(345):
  (345)
  (345)
 • :(467):
  (467)
  (467)
 • :127fs2928878:
  127fs2928878
  127fs2928878
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :money1:
  Money1
  Money1
 • :(299):
  (299)
  (299)
 • :(415):
  (415)
  (415)
 • :15:
  15
  15
 • :bathtime:
  Bathtime
  Bathtime
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :(239):
  (239)
  (239)
 • :sangin:
  sangin:
  sangin:
 • :(374) (1):
  (374) (1)
  (374) (1)
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :290:
  290
  290
 • :th_running1:
  Th Running1
  Th Running1
 • :(341):
  (341)
  (341)
 • :(463):
  (463)
  (463)
 • :123:
  123
  123
 • :d2:
  D2
  D2
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :(295):
  (295)
  (295)
 • :(409):
  (409)
  (409)
 • :14k8gag:
  14k8gag
  14k8gag
 • :Banane21:
  Banane21
  Banane21
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :(234):
  (234)
  (234)
 • :za2:
  Za2
  Za2
 • :(370):
  (370)
  (370)
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :229:
  229
  229
 • :stp:
  Stp
  Stp
 • :(339):
  (339)
  (339)
 • :(460):
  (460)
  (460)
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :cowboypistol:
  Cowboypistol
  Cowboypistol
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :(293):
  (293)
  (293)
 • :(407):
  (407)
  (407)
 • :9m7:
  9m7
  9m7
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :(216):
  (216)
  (216)
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Smokelots
  Www MyEmoticons Com Smokelots
 • :(369):
  (369)
  (369)
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • :183:
  183
  183
 • :springsmile:
  Springsmile
  Springsmile
 • :(334):
  (334)
  (334)
 • :(454):
  (454)
  (454)
 • :97:
  97
  97
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :Laie_23:
  Laie 23
  Laie 23
 • :(287):
  (287)
  (287)
 • :(405):
  (405)
  (405)
 • :7:
  7
  7
 • :bad_boys_20:
  Bad Boys 20
  Bad Boys 20
 • :funny:
  Funny
  Funny
 • :(177):
  (177)
  (177)
 • :www_MyEmoticons_com
  Www MyEmoticons Com Fishing
  Www MyEmoticons Com Fishing
 • :(367):
  (367)
  (367)
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :164:
  164
  164
 • :shake2:
  Shake2
  Shake2
 • :(331):
  (331)
  (331)
 • :(453):
  (453)
  (453)
 • :89:
  89
  89
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :khosh:
  Khosh
  Khosh
 • :(287) (1):
  (287) (1)
  (287) (1)
 • :(401):
  (401)
  (401)
 • :6:
  6
  6
 • :acigar:
  Acigar
  Acigar
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :(170):
  (170)
  (170)
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :(364):
  (364)
  (364)
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :160:
  160
  160
 • :SEVeyesC08_th:
  SEVeyesC08 Th
  SEVeyesC08 Th
 • :(319):
  (319)
  (319)
 • :(453) (1):
  (453) (1)
  (453) (1)
 • :84:
  84
  84
 • :connie_07:
  Connie 07
  Connie 07
 • :kaffeetrinker_2:
  Kaffeetrinker 2
  Kaffeetrinker 2
 • :(285):
  (285)
  (285)
 • :(400):
  (400)
  (400)
 • :4xvim2p:
  4xvim2p
  4xvim2p
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • Generic Smilies
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!